Poznańskie Słowiki

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej - Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Macieja WielochaFundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"

ul. Św. Marcin 81
61-808 Poznań
kom. 602 711 512

e-mail: biuro@slowiki.poznan.pl


Nr Rej. KRS:0000024657
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Status prawny:fundacja – organizacja pożytku publicznego
NIP:PL 781-10-12-845
Regon:630536247
Konto:PKO BP II/O Poznań 69102040270000160203084464
Prezydent Fundacji:Maciej Wieloch
Rada Fundacji:Andrzej Wiecki - Przewodniczący
Krzysztof Panek
Krzysztof Wojciechowski
Zarząd:Marek Pawlak - Prezes
Sławomira Kubinka-Stanisławska - Członek Zarządu
Tomasz Ilmer - Członek Zarządu


DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Zasadniczym celem Fundacji "Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki" jest krzewienie światowej kultury muzycznej na koncertowych estradach w kraju i za granicą, a także poprzez nagrania płytowe, audycje radiowe i telewizyjne. W szczególności promujemy polską muzykę chóralną i wokalno-instrumentalną naszych dawnych i współczesnych kompozytorów. Fundacja realizuje te cele w szczególności poprzez:


  • promocję działalności i osiągnięć artystycznych Chóru Stuligrosza – "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie mu wszelkiej pomocy,
  • wspieranie osób i zespołów chóralnych poprzez poradnictwo repertuarowe, konsultacje muzyczne itp.,
  • popieranie utalentowanych osób i zespołów, a w szczególności śpiewaków Chóru Stuligrosza – "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie im stypendialnej pomocy na cele kształcenia,
  • współpracę z innymi Fundacjami, organizacjami i instytucjami, zwłaszcza z Filharmonią Poznańską oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury i sztuki w kraju i za granicą,
  • współpracę ze środowiskami Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w zakresie pozyskiwania sympatyków polskiej muzyki chóralnej prezentowanej przez "Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki".

Pobierz   Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2014 roku